Metàfores

Metàfores

La tramuntana, la pols, l’aigua, però també les persones, manipulen el paisatge i el transformen.

L’objet trouvé de la natura, crea la seva pròpia forma estètica, i l’objecte humà, acaba formant part d’ella.”

Reflexió visual durant la primavera, estiu i tardor del 2017, d’un mateix camí.

2017