FOTOGRAFIA DE BRANDING PER EMPRESA

Fotografies per al Brànding de De Nadas Empanadas, negoci gastronòmic de Empanadas Argentinas ubicat a Portobello, London.

Fotografies per la web i publicitat de Xalar Experiences, negoci d’experiències a l’Empordà, Costa Brava.