Avis legal

Informació en compliment de l’establert en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En compliment del qual estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Responsables del tractament

Responsable: Mireia Tor

NIF: 779XXXXXX

Adreça Postal: C/Sant Josep 30, 17100, La Bisbal d’Empordà, Girona

Telèfon: 608977100

Correu electrònic: info@mireiator.com

Objecte

Aquesta web, propietat de mireiator.com, ha estat creada i dissenyada per a donar a conèixer els serveis i productes i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i / o ús de la Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats a aquest.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

Condicions d’accés en la web

3.1 Caràcter de la utilització de la web.

La web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet, però a través de la pàgina web no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç.

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar la seva documentació o informació. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Continguts de la pàgina web

Els continguts de la pàgina web són posats a la disposició de l’Usuari per mireiator.com com a informació pròpia o, si escau, de tercers.

D’aquesta manera la web posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

5. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició en la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors , així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins a comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o donis compilació.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la pàgina web són propietat de mireiator.com. o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de mireiator.com o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del qual estableix aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

Publicitat

En la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si s’escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

8.1. Responsabilitat en l’Accés en el Portal

mireiator.com. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualssevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

8.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés a la web no implica l’obligació per part demireiator.com de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

mireiator.com no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

8.3. Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir en altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, mireiator.com no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la sol·licitud, qualitat, desactualización, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre mal.

Legislació aplicable

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i mireiator.com acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions els hi aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.