ESCOLA DE FOTOGRAFIA de ERAM

FORMACIÓ BÀSICA FOTOGRÀFICA

L’escola ofereix cursos i tallers de fotografia accessibles a tothom, des de la formació bàsica per descobrir el món fotogràfic, fins als tallers d’especialització en diferents disciplines fotogràfiques.

La formació bàsica de l’escola de Fotografia consta de tres cursos d’iniciació dirigits a persones interessades en el món de la fotografia sense coneixements bàsics o limitats, que busquin tenir una base per introduir-se al món fotogràfic.

La meva funció a l’escola és la coordinació dels cursos i l’equip, i la funció de docent en els cursos de formació bàsica. I, II i III.