FOTOGRAFIA per marca personal

Fotografies per marca de joies de Arianne Baladia.

Fotografies per promoció dels vint anys de trajectòria del grup musical Mazoni.