Projecte de Fotografia Participativa

Projecte dins el programa d’especialització en Fotografia Terapèutica i Participativa

Creació d’un projecte fotogràfic, que tingui un objectiu terapèutic o participatiu, és a dir, que d’alguna manera aporti visibilitat a una temàtica social o personal.